Zkapacitnění silnice I/(13) 35 Liberec - Bílý Kostel, armovaný násep pro RK

Armovaný násep viz vzorový příčný řez s pohledovou plochou o rozměru 1450m2.

Klient

Zkapacitnění silnice I/(13) 35 Liberec - Bílý Kostel, armovaný násep pro RK

Investice

3 500 000

Datum výstavby

5 září 2004